ΚΕΔ: Κτηματολογική διαφορά με εναγόμενο το ελληνικό Δημόσιο δεν υπάγεται σε ΥΑΣ

Κτηματολογική διαφορά με εναγόμενο το Ελληνικό Δημόσιο και ιδιώτη (τακτική διαδικασία Μονομελούς Πρωτοδικείου) δεν υπάγεται στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης. Αυτή ήταν η απάντηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης, αφήνοντας ωστόσο στη διακριτική ευχέρεια του επισπεύδοντος να προσφύγει, για λόγους προνοίας και προς δικονομική του εξασφάλιση, στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, ενημερώνοντας τα εναγόμενα φυσικά πρόσωπα/ιδιώτες.

Το ερώτημα τέθηκε από την δικηγόρο κα Θεοδούλη-Ελένη Αδαμοπούλου, η οποία και κοινοποίησε την απάντηση που της δόθηκε.

Το ερώτημα είναι: Εάν κτηματολογική διαφορά ( τακτική διαδικασία Μονομελούς ) στην οποία εναγόμενοι είναι το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και ιδιώτης υπάγεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Η απάντηση που έλαβε η κα Αδαμοπούλου ήταν η εξής:

«Επί του υποβληθέντος ερωτήματος έχουμε την γνώμη ότι προσήκει η κατωτέρω αναφερομένη απάντηση:

Εκ της γραμματικής και τελολογικής ερμηνείας της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 2 ν. 4640/2019, αλλά και εκ της βουλήσεως του νομοθέτη. προκύπτει σαφώς ότι εφ’ όσον στις διαφορές της παραγράφου 1 διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο κλπ, τότε αυτές εξαιρούνται από την ΥΑΣ, ανεξαρτήτως του εάν στην δίκη συμμετέχει ως ομόδικος τούτου φυσικό πρόσωπο. Στη συγκεκριμένη ρύθμιση κρίσιμο στοιχείο δεν είναι ο χαρακτήρας μιας διαφοράς ως ιδιωτικής ή δημόσιας ( υπό του νόμου διαμεσολάβηση προβλέπεται σε αστικές και εμπορικές διαφορές), αλλά η ίδια η εμπλοκή του Δημοσίου ως διαδίκου, γεγονός που αρκεί για την εξαίρεση της διαφοράς από την υποχρέωση διενέργειας αρχικής συνεδρίας. Συμφώνως προς την ερμηνεία αυτή δεν τίθεται ζήτημα αναγκαίας ή απλής ομοδικίας του Δημοσίου με τα συμμετέχοντα πρόσωπα. Κρίνεται ότι. κατά αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η ανασφάλεια διαδίκων και δικαστηρίων για την τήρηση της υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης.

Επισημαίνεται ότι παραμένει στην διακριτική ευχέρεια του επισπεύδοντος να προσφύγει, εκ λόγων προνοίας και προς δικονομική του εξασφάλιση, στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης προσκαλώντας προς τούτο τα φυσικά πρόσωπα.

Εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων:

Κυριάκος Οικονόμου, Αρεοπαγίτης, ε.τ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»
Διαβάστε επίσης: Να ανοίξουν τώρα τα δικαστήρια!

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση εξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ