Αναστολή πλειστηριασμού

Αναστολή πλειστηριασμού ενόψει ολοκλήρωσης αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, με προσωρινή διαταγή του ανέστειλε, κατ’ αρ. 731 ΚΠολΔ. τρεις πλειστηριασμούς, κυριολεκτικά την προηγουμένη μέρα των δύο πρώτων πλειστηριασμών, ως ασφαλιστικό μέτρο ρύθμισης της κατάστασης.

Ιστορικό – πώς επιτύχαμε την αναστολή πλειστηριασμού

Ο αιτών δεν είχε ασκήσει ποτέ κάποιο ένδικο βοήθημα κατά των διαταγών πληρωμής και κατά των κατασχέσεων που είχαν επιβληθεί στα ακίνητά του, ούτε κάποια αίτηση για αναστολή πλειστηριασμού που προβλέπεται στις διατάξεις περί αναγκαστικής εκτέλεσης του ΚΠολΔ. Την 10/04/2024 είχαν ορισθεί δύο πλειστηριασμοί, ένας για την κύρια κατοικία του και ένας για ένα άλλο ακίνητό του. Την 3/07/2024 είχε ορισθεί τρίτος πλειστηριασμός και για τα δύο αυτά ακίνητα.

Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε να υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών την 6/02/2024. Την ίδια μέρα το δικηγορικό μας γραφείο ενήργησε ώστε ο αιτών να λάβει και βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη. Λόγω των λαθών στις εγγραφές στην πλατφόρμα, τα οποία έπρεπε να διορθωθούν από τους πιστωτές (λάθη στη σειρά προσημειώσεων, διπλή εγγραφή οφειλών κλπ) και της καθυστέρησης που προκάλεσε όλη αυτή η διαδικασία, η αίτηση υπεβλήθη οριστικά την 3/04/2024. Συνεπώς οι πλειστηριασμοί δεν αναστέλλονταν σύμφωνα με το α. 18 εδ. δ’ του Ν. 4738/2020, καθόσον δεν ήταν προγραμματισμένοι μετά από τρεις (3) μήνες από την οριστική υποβολή της αίτησης. Συντονιστής Πιστωτής ήταν η ίδια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, η οποία ήταν η επισπεύδουσα των πλειστηριασμών. Ο Συντονιστής Πιστωτής ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της αίτησης την 8/04/2024 το απόγευμα.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ρύθμισης της κατάστασης

Το δικηγορικό μας γραφείο, την 8/04/2024 άσκησε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ρύθμισης της κατάστασης με αναστολή πλειστηριασμού στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, με την οποία αιτηθήκαμε την αναστολή των πλειστηριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 731 ΚΠολΔ, ως ρυθμιστικό μέτρο της κατάστασης, αιτούμενοι παράλληλα την έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής των πλειστηριασμών και επικουρικά την απαγόρευση στην επισπεύδουσα να πλειοδοτήσει στον πλειστηριασμό της 10ης/04/2024, καθώς η επισπεύδουσα και Συντονιστής Πιστωτής στην αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, είχε ήδη δηλώσει συμμετοχή στον πλειστηριασμό της κυρίας κατοικίας του οφειλέτη.

Η προσωρινή διαταγή

Το αίτημα της προσωρινής διαταγής συζητήθηκε την 9/04/2024 και το Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας έκανε δεκτό αυτό εκδίδοντας την ακόλουθη προσωρινή διαταγή:

«…-Δέχεται αίτημα προσωρινής διαταγής,

-Αναστέλλει προσωρινά τους επίδικους πλειστηριασμούς ρυθμίζοντας την κατάσταση κατ’ αρθρ. 731 ΚΠολΔ, ενόψει της οριστικοποίησης της αίτησης του αιτούντος στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών και της εκκρεμούσης διαδικασίας μέχρι τη συζήτηση της υπό κρίση αιτήσεως και υπό τον όρο της συζήτησης αυτής κατά την ορισθείσα δικάσιμο. Ορίζει δικάσιμο την …Μαΐου 2024, ημέρα … και ώρα …. Κοινοποίηση προ δέκα (10) ημερών. Λαμία, 9-4-2024. Η πρόεδρος υπηρεσίας..».

Η πλατφόραμ του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

Μπορεί ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών να μην αποτελεί την ιδανικότερη λύση, σύμφωνα με τις επιδιώξεις πάντοτε των οφειλετών, πλην όμως, στα πλαίσια της αίτησης αυτής, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να προστατευθούν. Γι’ αυτό καλό είναι οι οφειλέτες να σπεύδουν και να ζητούν την άποψη του δικηγόρου τους άμεσα, ώστε να μην χάνουν προθεσμίες.

Διαβάστε επίσης: Κτηματολογικός Διαμεσολαβητής, Αίτηση αναστολής Διαταγής Πληρωμής

Ακολουθήστε μας: LinkedinFacebook

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ