Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επιβολή προστίμου σε υποψήφιο βουλευτή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε διοικητικό πρόστιμο σε υποψήφιο βουλευτή ύψους 2.000 ευρώ για παράνομη αποστολή μηνυμάτων SMS προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας.

Ιστορικό

Η Αρχή εξέτασε αυτεπάγγελτα υπόθεση αποστολής αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα από υποψήφιο βουλευτή στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019. Επίσης η Αρχή εξέτασε και τη συνολική πρακτική που ακολούθησε η υποψήφια αναφορικά με τις επικοινωνίες πολιτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Η Αρχή, για να επιβάλει πρόστιμο στον υποψήφιο βουλευτή έλαβε υπόψη:

  • το άρθρο 11 του ν. 3471/2006,
  • την Οδηγία 1/2010 της Αρχής για την πολιτική επικοινωνία,
  • τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αρχής σχετικά με την επεξεργασία  προσωπικών  δεδομένων με σκοπό την πολιτική επικοινωνία και
  • τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Απόφαση

Η Αρχή, επέβαλε με απόφασή της πρόστιμο στον υποψήφιο βουλευτή ύψους 2.000 Ευρώ για διαπιστωθείσα παραβίαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Η Αρχή ασχολήθηκε πρόσφατα με πλειάδα παρόμοιων υποθέσεων που αφορούσαν βουλευτές και πολιτικούς και επέβαλλε αντίστοιχα πρόστιμo σε υποψήφιο βουλευτή, πρόστιμο σε υποψήφιους δημάρχους και ευρωβουλευτές.

Διαβάστε επίσης: GDPR-To Βίντεο είναι αρχείο προσωπικών δεδομένων

Ακολουθήστε μας: facebooklinkedin

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ