Νέος πτωχευτικός νόμος

Ο νέος πτωχευτικός νόμος με απλά λόγια Ο νέος πτωχευτικός νόμος 4738/2020 είναι νόμος του Κράτους. Φέρνει μεγάλες αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων. Ονομάζεται και δεύτερη ευκαιρία και σίγουρα είναι για μια μερίδα οφειλετών, ιδίως όσων έχουν εξαιρετικά υψηλές οφειλές, ή όσων δεν έχουν ακίνητη περιουσία. Για την πλειοψηφία όμως [...]

Δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις

Ρύθμιση οφειλών: Σύμφωνα με την απόφαση, η αίτηση  υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Απριλίου. Η αίτηση για ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που υπάγεται κάθε οφειλέτης. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι εξής οφειλές: [...]

Go to Top