Κίνητρο για να συνεχίσουν δίνει σε χιλιάδες ανθρώπους της αγοράς το ΕΣΠΑ με 10.000 ως 100.000 ευρώ επιδότηση

Πάρτε τώρα 10.000 ως 100.000 ευρώ επιδότηση από το ΕΣΠΑ. Η δράση του ΕΣΠΑ που αναμένεται να ανοίξει σύντομα για την υποβολή αιτήσεων προβλέπει την επιδότηση νεοφυών επιχειρήσεων με ετήσιες δαπάνες κεφαλαίου κίνησης άνω των 10.000 ευρώ, που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2020.

Ποιος είναι ο στόχος

Στόχος είναι να στηριχθεί η οικονομία η οποία έχει πληγεί βαθύτατα από την έξαρση της πανδημίας COVID-19.Το μέτρο προβλέπει 10.000 ως 100.000 ευρώ επιδότηση και υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και αφορά επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην ψηφιακή πύλη elevate Greece (περίπου 90 επιχειρήσεις έχουν κάνει εγγραφή).

Τι επιδοτείται

10.000 ως 100.000 ευρώ επιδότηση προβλέπεται και η επιδότηση ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το 2019. Το ποσοστό αυτό θα υπολογιστεί από το άθροισμα που προκύπτει από τα ποσά:

  • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
  • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
  • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους
  • διαφόρων λειτουργικών εξόδων

Κλείστε τώρα ραντεβού και μάθετε περισσότερα.

Πότε μια επιχείρηση είναι επιλέξιμη

Για να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση για να λάβει 10.000 ως 100.000 ευρώ επιδότηση θα πρέπει να έχει ελάχιστο ετήσιο κύκλο δαπανών 10.000 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη επιδότηση ξεκινά από το ποσό των 5.000 ευρώ και το ανώτατο όριο επιδότησης που μπορεί να εγκριθεί είναι οι 100.000 ευρώ. Το καταβληθέν ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης και θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, εκπνέει στις 30 Ιουνίου 2021.

Υποβολή Αιτήσεων

Η αίτηση  για επιδότηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα http://www.ependyseis.gr/mis. Βασικές προϋποθέσεις είναι οι επιχειρήσεις αυτές

  • να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
  • να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020
  • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις
  • να είναι συμβατές με τη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
  • να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
  • ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του elevate greece, πάνω από 300 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν λάβει χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα ενίσχυσης. Το συνολικό ποσό αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης: Πάρτε τώρα 5.000 ευρώ επιδότηση ΕΣΠΑΠάρτε λεφτά από το ΕΣΠΑ

Ακολουθήστε μας: linkedin, facebook

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ