Μάθετε τι χρειάζεται για να πάρετε λεφτά από το ΕΣΠΑ

Η σύνταξη, η υποβολή, η παρακολούθηση και η διαχείριση του επενδυτικού φακέλου σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι το κυριότερο μέλημα ενός επενδυτή.

Κάντε το πρώτο βήμα

Το πρώτο και ίσως πιο σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία είναι η αξιολόγηση από εξειδικευμένο σύμβουλο ΕΣΠΑ του βασικού ζητήματος: αν δηλαδή εμπίπτει ο επενδυτής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αν πληροί τις προϋποθέσεις να κάνει αίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο εξειδικευμένος σύμβουλος είναι αυτός που διαθέτει την εμπειρία και έχει μελετήσει και αναλύσει διεξοδικά τις προϋποθέσεις κάθε προγράμματος, ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγήσει και συμβουλεύσει τον επενδυτή. Αυτό το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο, διότι ακριβώς ο επενδυτής θα γνωρίζει αν δικαιούται να υποβάλλει αίτηση, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις σε μεταγενέστερο στάδιο, κυρίως όμως, αποφεύγοντας να προβεί σε περιττά έξοδα.

Το δικηγορικό μας γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων. Κλείστε τώρα ραντεβού ραντεβού και μάθετε αν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Πως θα λάβετε τη χρηματοδότηση

Υπάρχουν τρεις τρόποι να λάβετε την επιδότηση:

α) ο πρώτος τρόπος είναι να προβείτε στην εκτέλεση των διαπανών με δικά σας χρήματα και εν συνεχεία να υποβάλετε τα αντίστοιχα παραστατικά στον αρμόδιο φορέα για τον έλεγχο. Μετά τον έλεγχο θα λάβετε το ποσό της επιδότησης.

β) ο δεύτερος τρόπος είναι να ζητήσετε προκαταβολή του 40% της επιδότησης που δικαιούστε, αλλά με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Αυτή η λύση έχει σημαντικό κόστος, πλην όμως, μπορούμε να βοηθήσουμε να αποφύγετε αυτό το κόστος.

γ) Ο νέος τρόπος, με τον οποίο αποφεύγετε και το κόστος της εγγυητικής επιστολής, είναι η χρήση Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account). Κλείστε τώρα ραντεβού και μάθετε τι είναι ο escrow account και πως λειτουργεί.

Έχετε χρηματοδοτηθεί ξανά από πρόγραμμα ΕΣΠΑ στο παρελθόν; Κανένα πρόβλημα

ΑΝ έχετε χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μπορείτε να υποβάλλετε και πάλισ αίτηση, με μόνο περιορισμό το  De Minimis. Ο κανόνας De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση (μαζί με τις συνδεδεμένες της) σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ (100.000 Euro για τις εταιρείες του κλάδου των μεταφορών).

Κεφάλαιο – ιδία συμμετοχή.

Για τη σωστή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ καλό είναι να υπάρχει ένα 25% του προϋπολογισμού. Κάποια προγράμματα απαιτούν και την απόδειξη ένα μέρους του επενδυτικού κατά την υποβολή της αίτησης. Υπάρχουν πάντα λύσεις για λήψη δανείου για το 25% της ιδίας συμμετοχής.

Κάτοικοι ή υπήκοοι εξωτερικού μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Οι κάτοικοι εξωτερικού ή οι υπήκοοι άλλων χωρών έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, εφόσον ιδρύσουν εταιρεία ελληνική με έδρα στην Ελλάδα και ελληνικό Αριθμό Φορολογικό Μητρώου. Μάθετε τα πάντα για την ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα.

Τι συμβαίνει αν έχετε χρέη προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες

Μπορεί να αιτηθεί επιχορήγησης από πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιχείρηση που έχει χρέη αρκεί να μην έχει χαρακτηριστεί «προβληματική». Εάν τα χρέη είναι προς το δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικός φορέας) και εγκριθεί, η επιχορήγηση θα εκχωρηθεί απευθείας στον αρμόδιο φορέα δημοσίου για εξόφληση του χρέους ακόμα και αν αυτό είναι σε ρύθμιση. Αυτό διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας απαίτησης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εκταμίευση της επιχορήγησης. Για τις τράπεζες δεν υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού. Το δικξηγορικό μας γραφείο θα εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη νομική υποστήριξη και συμβουλή ενώ οι εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί μας σύμβουλοι θα εξειδικεύσουν τον τρόπο σύνταξης και υποβολής του φακέλου σας για να επιτύχετε την χρηματοδότηση από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Διαβάστε επίσης: Κ.Ε.Δ.: Κτηματολογική διαφορά,

Ακολουθήστε μας: linkedinFacebook

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ